HEUVELINK TRANSMISSIES
Blauwe Hoefweg 4 4731 DJ Oudenbosch0165 – 322182info@heuvelinktransmissies.nl

Over Vereniging Nederlandse Transmissie Specialisten

Per jaar worden er in Nederland ongeveer twaalfduizend revisies uitgevoerd. Circa zeventig procent van deze twaalfduizend aangeboden automatische transmissies wordt gereviseerd door de Vereniging Nederlandse Transmissie Specialisten (VNTS). De VNTS bestaat uit vierentwintig bedrijven die moeten voldoen aan strenge eisen om zo jaarlijks achtduizend revisies op kwalitatieve en specialistische wijze uit te voeren. Hiermee beslaat het ledenbestand van de VNTS het merendeel van de revisiebedrijven van automatische transmissies in Nederland.

De doelstellingen van VNTS zijn onder andere:

  • Uniforme kwaliteitseisen;
  • Eenduidige garantievoorwaarden;
  • Informatie-uitwisseling tussen bedrijven;
  • Het organiseren van technische seminars;
  • Vergroten van de landelijke bekendheid.

Om toe te kunnen treden, moeten kandidaat-bedrijven voldoen aan een aantal eisen, waaronder uitgebreide praktijkervaring. Leden van de VNTS moeten transmissies niet alleen kunnen uitbouwen en vervangen, maar in staat zijn deze volledig te demonteren, controleren op slijtage, eventueel versleten onderdelen vervangen en weer monteren en testen voor inbouw. Een echt specialisme dus!